Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Zmodernizowana stacja tankowania biogazu

 • Wraz z oficjalnym oddaniem do użytku przez przedsiębiorstwo energetyczne GVG zmodernizowanej stacji tankowania biogazu w Hürth powiat Rhein-Erft i cały region Nadrenii z pełnym przekonaniem stawia w przyszłości na pojazdy zasilane neutralnym klimatycznie biometanem.

Zdany test z przydatności w życiu codziennym

GVG już od 1995 r. prowadzi pierwszą w Nadrenii Północnej-Westfalii publiczną stację tankowania CNG dla samochodów osobowych. Niedawno ten regionalny dostawca gazu dokonał rozbudowy stacji, tak że obecnie w paliwo biogazowe mogą się tam zaopatrywać także regionalne ciężkie pojazdy transportowe. Swój flagowy projekt GVK Rhein-Erft realizował i optymalizował od półtora roku wspólnie z firmą REMONDIS. Łącznie sześć śmieciarek testowało zielony napęd pod względem jego przydatności w życiu codziennym, zasięgu i czasu tankowania. – Dziś ten etap dobiegł końca i jesteśmy gotowi do przestawienia całej logistyki transportu na krótkich dystansach w regionie, od zbiórki odpadów po ciężki transport, na neutralny pod względem emisji CO2 biometan – z zadowoleniem ogłasza Werner Abromeit, dyrektor GVG Rhein-Erft, podczas otwarcia stacji tankowania.

130 samochodów osobowych lub 20 samochodów ciężarowych dziennie – politycy dają zielone światło

 • Po przebudowie stacja tankowania CNG dysponuje dwoma kompresorami, które sprężają gaz z sieci gazowej, dwoma zbiornikami o pojemności po 6 tys. l każdy oraz dwoma dystrybutorami zarówno dla samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Dziennie stacja może obsłużyć do 130 samochodów osobowych lub 20 ciężarówek. Swojemu zadowoleniu z tych nowych możliwości tankowania dał także wyraz podczas uroczystości otwarcia Klaus Voussem, rzecznik ds. transportu frakcji CDU w Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii: – Wykorzystanie napędu na gaz jest mocnym sygnałem, że możliwe jest pogodzenie mobilności i ochrony klimatu. Autobusy i samochody ciężarowe zasilane gazem nie są już pieśnią przyszłości, lecz są obecne w codziennym życiu ludzi – podkreśla Klaus Voussem i ma nadzieję, że projekt znajdzie wielu naśladowców w całym kraju.

  Kierowca REMONDIS Markus Röder z pomocą wideo demonstrował przebieg procesu tankowania w GVG w Hürth

Gdzie głosi się przyszłość, tam nie może jej zabraknąć

 • – Musimy dziś podejmować działania zapobiegające zmianom klimatu i nie możemy już dłużej czekać, aż alternatywne napędy, np. e-samochody, staną się przydatne dla naszej branży – mówi Reinhard Hohenstein, dyrektor REMONDIS Rheinland. – Kto wypisuje na swoich sztandarach „working for the future”, ma obowiązek świecenia przykładem w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz poszukiwania także krótkoterminowo najlepszych możliwości obniżenia emisji CO2 – dodaje. Co jest lepsze niż wykorzystanie biometanu wytwarzanego z bioodpadów jako paliwa dla własnych pojazdów. Reinhard Hohenstein był bardzo zadowolony z wyników szybko wdrożonych testów, w związku z czym od tej pory z pełnym przekonaniem stawia w Nadrenii na napęd biometanowy: do 2021 r. REMONDIS skieruje na trasy 60 kolejnych pojazdów zasilanych biometanem, a ponadto w aglomeracjach Kolonii i Düsseldorfu realizuje już próbne jazdy.

Informacja

 • W przypadku samochodów ciężarowych paliwo biometanowe w porównaniu z zasilaniem olejem napędowym przekonuje o 90 proc. niższymi emisjami CO2 i o 60 proc. zredukowaną emisją tlenków azotu. Ponadto pojazdy na biometan są o pięć decybeli cichsze niż tradycyjne śmieciarki. Oznacza to nie tylko korzyść dla mieszkańców, ale przede wszystkim poprawę warunków pracy kierowców pojazdów.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne