Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Wspólnie na rzecz oszczędzania zasobów

 • Od grudnia 2019 r. REMONDIS jest nowym partnerem i udziałowcem firmy SEMARDEL, francuskiego przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym (SEM = Société d’Économie Mixte), posiadającego obszerne know-how w zakresie zbiórki, unieszkodliwiania i odzysku odpadów na wszystkich etapach łańcucha wartości. Do tej największej branżowej spółki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego we Francji REMONDIS wniesie swoją rozległą wiedzę fachową. Teraz SEMARDEL i REMONDIS będą się wspólnie angażować w regionie Île-de-France na rzecz oszczędzania zasobów z myślą o zrównoważonej przyszłości.

Specjalista w zakresie recyklingu

Istniejąca od 1984 r. firma SEMARDEL, podobnie jak REMONDIS, zajmuje się recyrkulacją nowych zasobów w postaci materiałów pochodzących z recyklingu i energii. Rocznie SEMARDEL przerabia ponad 1,6 mln ton odpadów komunalnych i odpadów z działalności gospodarczej pochodzących z regionu Île-de-France – najbardziej zaludnionego regionu Francji. Oprócz zbiórki odpadów komunalnych, utylizacji odpadów z działalności gospodarczej oraz produkcji paliw alternatywnych i kompostu SEMARDEL wytwarza także 250 tys. MWh energii elektrycznej i cieplnej rocznie. Dzień w dzień ponad 550 pracowników firmy SEMARDEL jest w akcji. REMONDIS i SEMARDEL pracują ramię w ramię z Caisse des Dépôts i EDF (Électricité de France) oraz 17 francuskimi gminami, związkami międzygminnymi i powiatami, na przykład SYCTOM i SIREDOM, Grand Paris Sud, Coeur d’Essonne lub Radą Departamentu Essonne.

„Zainwestowanie przez REMONDIS w SEMARDEL świadczy o dużym zaufaniu pokładanym w nasze przedsiębiorstwo o kapitale mieszanym”.

Eric Braive, przewodniczący rady zarządzającej SEMARDEL

Stworzenie nowych perspektyw

Eric Braive, przewodniczący rady zarządzającej SEMARDEL, wyjaśnia: – Zainwestowanie przez REMONDIS w SEMARDEL świadczy o dużym zaufaniu pokładanym w nasze przedsiębiorstwo o kapitale mieszanym. Stwarza to nowe perspektywy dla poprawy zagospodarowania odpadów i wniesienia wkładu w transformację energetyczną w regionie poprzez wzmocnienie i zdywersyfikowanie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zaangażowanie się w firmie SEMARDEL jest pierwszym nabyciem przez REMONDIS udziałów w przedsiębiorstwie prywatno-komunalnym we Francji. – Cieszy nas bardzo, że SEMARDEL wybrał właśnie nas i że zostało docenione nasze duże doświadczenie w zakresie gospodarki wodociągowej i recyklingu. Dzięki temu nowemu partnerstwu Grupa REMONDIS będzie także w przyszłości realizować swoją strategię stania u boku gmin francuskich jako partner branżowy i nawiązywania dalszej współpracy we Francji – podkreśla Pierre- André Vasseur, prezes zarządu REMONDIS SAS. Podwaliny pod taką współpracę zostały już stworzone dzięki licznym udanym partnerstwom komunalnym w wielu innych krajach.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne