Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Umowa przedłużona już na początku roku

W Schwerinie była niedawno okazja do wzniesienia toastów: Związek Celowy Schweiner Umland oraz Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG, krótko WAG, przedłużyły umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do roku 2035 włącznie. Przedłużenie umowy weszło już w życie z początkiem bieżącego roku.

Partnerstwo od trzech dziesięcioleci

Ze świeżej i wysokiej jakości wody pitnej, dostarczanej z sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody WAG, spółki należącej do EURAWASSER, mieszkańcy 12 gmin otaczających Schwerin mogą się cieszyć od prawie 30 lat. To wieloletnie, dobrze funkcjonujące partnerstwo pomiędzy dostawcą wody dla stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego a Związkiem Celowym Schweriner Umland będzie więc tak jak dotąd kontynuowane także w przyszłości.

„Sprawą dla nas bardzo ważną jest długoterminowe bezpieczeństwo dostaw wody o wysokiej jakości”.

Georg Ihde, przewodniczący zarządu Związku Celowego Schweriner Umland

Rocznie 600 tys. metrów sześc. wody pitnej

 • Dyrektor WAG Hanno Nispel docenia znaczenie przedłużenia umowy: – Umowa nie oznacza jedynie, że się ze sobą umawia. Jest ona gwarantem zaufania i osiąganych wyników. Dokładnie w takiej sytuacji jesteśmy, gdy patrzymy na współpracę ze Związkiem Celowym Schweriner Umland. Ta owocna współpraca kształtowała się na przestrzeni wielu lat i w ostatnim czasie trwale się zintensyfikowała. Wynikiem tej efektywnej kooperacji jest podpisanie nowej 15-letniej umowy na dostawy wody pitnej w ilości ok. 600 tys. metrów sześc. rocznie.

  Hanno Nispel, dyrektor WAG, Kay Cieslak, kierownik zakładu Związku Celowego Schweriner Umland, dr Josef Wolf, dyrektor WAG, i Georg Ihde, przewodniczący zarządu Związku Celowego Schweriner Umland (od lewej)

Niezawodne zaopatrzenie dzięki optymalnemu zarządzaniu

 • Umowa o zaopatrzenie w wodę gmin otaczających stolicę kraju związkowego istnieje już od roku 1993. Była ona wielokrotnie odnawiana, a teraz po jej nowym przedłużeniu, od 1 stycznia 2020 r. gwarantuje stabilność i pewność dostaw wody przez kolejnych 15 lat. – Sprawą dla nas bardzo ważną jest długoterminowe bezpieczeństwo dostaw wody o wysokiej jakości. W postaci firmy WAG mamy bardzo dobrego, niezwodnego i wysokosprawnego partnera w zakresie zarówno zaopatrzenia w wodę, jak i zarządzania odprowadzaniem ścieków – podkreśla przewodniczący zarządu Związku Celowego Georg Ihde.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne