Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Zagrożenie powodziowe

 • Ze zmianami klimatu, oprócz wielu innych problemów, wiąże się także wyraźny wzrost nawalnych deszczów. W roku 2014 na przykład w Münsterze spadło w ciągu 7 godzin 292 l/mkw. deszczu. W czerwcu 2017 r. niż atmosferyczny Alfred przyniósł w górach Harzu wielodniowe opady w ilości 300 l/mkw. oraz spowodował wielomilionowe straty w okolicach miasta Goslar.

System wczesnego ostrzegania niesie pomoc

Opracowana we współpracy EURAWASSER i firmy WALTER tecyard koncepcja LoRaWAN ostrzega obecnie w Goslarze przed silnymi opadami deszczu, dzięki czemu można tak ustawić istniejące zbiorniki retencyjne, że zapewniają one optymalną ochronę infrastruktury i mieszkańców. Zbiorniki te w razie silnego deszczu służą kontrolowanemu odprowadzaniu wody powodziowej z kanalizacji miejskiej i w ten sposób odciążają otwarte systemy rowów melioracyjnych.

„Dzięki temu zyskujemy niezwykle istotny czas pozwalający na optymalne wykorzystanie zbiorników i kanałów, i odpowiednie odciążenie otwartego systemu wodnego w razie silnego deszczu”.

Michael Figge, dyrektor EURAWASSER

Oparte na technologii ostrzeganie za pomocą czujników LoRaWAN

– Aby w przyszłości poprawić zdolność działania w razie takiego wydarzenia, jakie miało miejsce w roku 2017, dane dotyczące poziomu wody w zbiornikach retencyjnych oraz ilości opadów deszczu monitoruje się w czasie rzeczywistym i energooszczędnie przesyła przy pomocy systemu czujników LoRaWAN – wyjaśnia Benedikt Winkelmann, dyrektor zarządzający WALTER tecyard. Dane są przesyłane za pomocą transmisji radiowej w standardzie LoRaWAN do internetu, a stąd na urządzenia mobilne dyżurującego pracownika i do dyspozytorni, dzięki czemu odpowiednio wcześnie można rozpoznać stany krytyczne i na tej podstawie sporządzić prognozy napełniania zbiorników retencyjnych.

Istotny zysk na czasie

Dzięki temu zyskujemy niezwykle istotny czas pozwalający na optymalne wykorzystanie zbiorników i kanałów, i odpowiednie odciążenie otwartego systemu wodnego w razie silnego deszczu. Przynosi to oczywiście korzyści infrastrukturze miejskiej i mieszkańcom – podkreśla Michael Figge, dyrektor EURAWASSER. W ten sposób w przyszłości będzie można uniknąć takich szkód w budynkach, infrastrukturze publicznej i instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych, i takiej wielodniowej, zaangażowanej akcji pracowników, jakie miały miejsce w 2017 r.

Kooperacja toruje drogę ku smart city

Sieci czujników LoRaWAN oprócz danych do dynamicznego zarządzania i ostrzegania dostarczają także kluczowych danych, które mogą być wykorzystane do poprawy modelowania i walidacji oraz w przyszłościowych zintegrowanych procesach planowania infrastruktury i urbanistyki. System LoRaWAN w Goslarze ma być na przykład wykorzystywany w przyszłości również do celów utrzymania dróg w okresie zimowym. Za pomocą pomiarów temperatury i wilgotności powietrza na obszarze miasta można prognozować zmiany warunków atmosferycznych i odpowiednio dysponować pojazdami odśnieżającymi. W ten sposób następuje poszerzenie sieci o dalsze komponenty infrastruktury, które dostarczają dodatkowych istotnych informacji w razie nagłych zdarzeń. Technologia wspiera więc optymalizację codziennej pracy EURAWASSER i toruje drogę ku inteligentnemu miastu.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne