Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Wykaz źródeł fotografii wykorzystanych w witrynie internetowej
remondis-aktuell.de numer 01|2020

Poniższa lista zawiera informacje o fotografiach wykorzystanych w naszej witrynie internetowej. Fotografie są wymienione w kolejności ich zamieszczenia na danej podstronie od góry do dołu.

Strona startowa

strona startowa/

Rozdział Aktuelles

aktualności/01/
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 14639866, Autor: by-studio
Zdjęcie 2: Adobe Stock: 24344689, Autor: Alterfalter
Zdjęcie 3: Shutterstock: 674161219, Autor: Brian A Jackson
Zdjęcie 4: Adobe Stock: 68799810, Autor: Zerbor
Zdjęcie 5: iStock:  841670054, Autor: Xurzon

aktualności/02/
Zdjęcie 1: © REMONDIS
Zdjęcie 2: Adobe Stock: 24344689, Autor: Alterfalter

aktualności/03/
Zdjęcie 1–3: © REMONDIS

aktualności/04/
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 61569769, Autor: DragonImages
Zdjęcie 2: Adobe Stock: 246186025, Autor: festfotodesign
Zdjęcie 3: Adobe Stock: 105355815, Autor: 4Max
Zdjęcie 4: © REMONDIS
Zdjęcie 5: iStock: 969032466, Autor: Media Trading Ltd

aktualności/05/
Zdjęcie 1: GettyImages: 639109564, Autor: Marco_Piunti
Zdjęcie 2–3: © REMONDIS

aktualności/06/
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 126849290, Autor: oxie99
Zdjęcie 2: © REMONDIS
Zdjęcie 3: Adobe Stock: 126849290, Autor: oxie99

aktualności/07/
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 90721463, Autor: weerapat1003
Zdjęcie 2–3: © REMONDIS

aktualności/08/
Zdjęcie 1–2: © REMONDIS

aktualności/09/
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 142888719, Autor: ErnstPieber
Zdjęcie 2: © REMONDIS

aktualności/10/
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 140963223, Autor: ThomasLENNE
Zdjęcie 1: Adobe Stock: 127516383, Autor: fpic

aktualności/11/
Zdjęcie 1–2: Urheber: Lionel Antonini

aktualności/12/
Zdjęcie 1–2: © REMONDIS

Rozdział Recycling

recykling/01/
Zdjęcie 1: Adobe Stock, 131359554, Autor: jamesteohart

recykling/02/
Zdjęcie 1: iStock, 532725473, Autor: Lucy Brown - loca4motion
Zdjęcie 2: Adobe Stock, 332848830, Autor: Rawf8

recykling/03/
Zdjęcie 1: Adobe Stock, 340706935, Autor: dule964
Zdjęcie 2: © REMONDIS

recykling/04/
Zdjęcie 1: 20191021, Autor: GIO_Designlink
Zdjęcie 2: © REMONDIS

recykling/05/
Zdjęcie 1: © REMONDIS

Rozdział Service

usługi/01/
Zdjęcie 1–3: © REMONDIS

usługi/02/
Zdjęcie 1: Adobe Stock, 194035562, Autor: claudiajodeit

Rozdział Wasser

gospodarka wodna/01/
Zdjęcie 1: © REMONDIS
Zdjęcie 2: Adobe Stock, 125634173, Autor: Carl-Jürgen Bautsch
Zdjęcie 3: Adobe Stock, 106250530, Autor: artbox_of_life

gospodarka wodna/02/
Zdjęcie 1–3: © REMONDIS

gospodarka wodna/03/
Zdjęcie 1–2: © REMONDIS

gospodarka wodna/04/
Zdjęcie 1: Adobe Stock, 281475272, Autor: Romolo Tavani

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne