Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Bildnachweise der Website remondis-aktuell.de
Ausgabe 01|2020

In der folgenden Auflistung finden Sie die Bildnachweise für die auf unserer Website verwendeten Fotos. Die Nennung erfolgt jeweils in der Abfolge, wie die Bilder auf der entsprechenden Unterseite von oben nach unten platziert sind.    

Startseite

startseite/

Kapitel Aktuelles

aktualności/01/
Bild 1: Adobe Stock: 14639866, Urheber: by-studio
Bild 2: Adobe Stock: 24344689, Urheber: Alterfalter
Bild 3: Shutterstock: 674161219, Urheber: Brian A Jackson
Bild 4: Adobe Stock: 68799810, Urheber: Zerbor
Bild 5: iStock:  841670054, Urheber: Xurzon

aktualności/02/
Bild 1: © REMONDIS
Bild 2: Adobe Stock: 24344689, Urheber: Alterfalter

aktualności/03/
Bild 1–3: © REMONDIS

aktualności/04/
Bild 1: Adobe Stock: 61569769, Urheber: DragonImages
Bild 2: Adobe Stock: 246186025, Urheber: festfotodesign
Bild 3: Adobe Stock: 105355815, Urheber: 4Max
Bild 4: © REMONDIS
Bild 5: iStock: 969032466, Urheber: Media Trading Ltd

aktualności/05/
Bild 1: GettyImages: 639109564, Urheber: Marco_Piunti
Bild 2–3: © REMONDIS

aktualności/06/
Bild 1: Adobe Stock: 126849290, Urheber: oxie99
Bild 2: © REMONDIS
Bild 3: Adobe Stock: 126849290, Urheber: oxie99

aktualności/07/
Bild 1: Adobe Stock: 90721463, Urheber: weerapat1003
Bild 2–3: © REMONDIS

aktualności/08/
Bild 1–2: © REMONDIS

aktualności/09/
Bild 1: Adobe Stock: 142888719, Urheber: ErnstPieber
Bild 2: © REMONDIS

aktualności/10/
Bild 1: Adobe Stock: 140963223, Urheber: ThomasLENNE
Bild 1: Adobe Stock: 127516383, Urheber: fpic

aktualności/11/
Bild 1–2: Urheber: Lionel Antonini

aktualności/12/
Bild 1–2: © REMONDIS

Kapitel Recycling

recykling/01/
Bild 1: Adobe Stock, 131359554, Urheber: jamesteohart

recykling/02/
Bild 1: iStock, 532725473, Urheber: Lucy Brown - loca4motion
Bild 2: Adobe Stock, 332848830, Urheber: Rawf8

recykling/03/
Bild 1: Adobe Stock, 340706935, Urheber: dule964
Bild 2: © REMONDIS

recykling/04/
Bild 1: 20191021, Urheber: GIO_Designlink
Bild 2: © REMONDIS

recykling/05/
Bild 1: © REMONDIS

Kapitel Service

usługi/01/
Bild 1–3: © REMONDIS

usługi/02/
Bild 1: Adobe Stock, 194035562, Urheber: claudiajodeit

Kapitel Wasser

gospodarka wodna/01/
Bild 1: © REMONDIS
Bild 2: Adobe Stock, 125634173, Urheber: Carl-Jürgen Bautsch
Bild 3: Adobe Stock, 106250530, Urheber: artbox_of_life

gospodarka wodna/02/
Bild 1–3: © REMONDIS

gospodarka wodna/03/
Bild 1–2: © REMONDIS

gospodarka wodna/04/
Bild 1: Adobe Stock, 281475272, Urheber: Romolo Tavani

© 2020 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne