Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Trójstronna kooperacja

 • Należąca do TSR holenderska spółka HKS Scrap Metals, agencja designu Scope Design & Strategie oraz Instytut Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego MBO Amersfoort wspólnie opracowały Raw Metals – wysokiej jakości produkty designerskie z metali nieżelaznych pochodzących z recyklingu. Najciekawsze w tym jest, że przy przerobie metali rezygnuje się z tradycyjnego etapu topienia złomu, co pozwala ograniczyć emisje CO2 o 60 proc. Zostało to uhonorowane specjalnym wyróżnieniem w 2019 r.

Wyróżnienie w 2019 r.

 • Funkcjonalność, ergonomia, oryginalność, design oraz respekt wobec człowieka i środowiska naturalnego – to kryteria, według których niderlandzka fundacja Designlink ocenia produkty i metody produkcji, które wyróżnia swoim znakiem jakości „Goed Industrieel Ontwerp“. W 2019 r. to renomowane wyróżnienie otrzymały HKS, Scope i MBO za wspólny projekt Raw Metals. Obie firmy oraz Instytut MBO w ramach projektu Raw Metals opracowały metodę wytwarzania stylistycznych produktów z rozdrobnionych metali nieżelaznych. W tej metodzie metali się nie topi oraz rezygnuje się z fazy wytwarzania tzw. półproduktów.

  • Jeden z pierwszych prototypów Raw Metals: wieszak na ręczniki. Przy jego produkcji emisje CO2 są o 60 proc. niższe niż w przypadku metody tradycyjnej

Zrezygnowanie z półproduktów

Nowa technologia produkcji wymaga dużo mniej energii niż tradycyjne przetwarzanie oraz redukuje emisje CO2 o 60 proc. Uzyskane sprasowane elementy charakteryzują się przy tym niezwykłym wyglądem, są funkcjonalne i wytrzymałe. Dodatkowo do znaku jakości Raw Metals uzyskał również specjalną nagrodę w kategorii respekt, którą to jury doceniło w szczególności aspekt środowiskowy i zrównoważonego rozwoju.

Nieograniczone możliwości

 • Materiał wyjściowy pochodzi z naszych młynów udarowych. Uzyskany w nich metalowy materiał kompozytowy nadaje się do wielostronnego wykorzystania, jest łatwy w obróbce i można z niego wytwarzać najróżnorodniejsze przedmioty – tłumaczy Sebastiaan Meijs, Manager Supply Chain & Operations w HKS Metals. Dotychczas w ramach projektu Raw Metals zostały zaprojektowane prototypy różnych trwałych, pełnowartościowych produktów rynkowych, takich jak wieszaki na ręczniki i inne akcesoria łazienkowe. – Możliwości wytworzenia z tego materiału przedmiotów codziennego użytku typu klamek, wieszaków i stojaków na ubrania są praktycznie nieograniczone – wylicza Sebastiaan Meijs, podając zaledwie kilka pomysłów inicjatorów. Projekt Raw Metals uzyskał dofinansowanie z fundacji Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling (Fundacja Przyszłości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju). Fundacja ta wspiera wybrane zrównoważone i innowacyjne projekty i inicjatywy w holenderskim mieście Amersfoort.

  Z wyróżnienia „Goed Industrieel Ontwerp“ dla Raw Metals cieszą się: Pim Jonkman, właściciel Scope Design & Strategie (z przodu, z lewej) oraz Sebastiaan Meijs, Manager Supply Chain & Operations w HKS (z przodu, z prawej) wraz z członkami jury

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne