Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Globalna ochrona środowiska

Rtęć, zwłaszcza poza Niemcami, jest nadal jeszcze składnikiem wielu produktów. W związku z tym także w krajach wschodzących, na przykład w Gwatemali, coraz poważniej traktuje się sprawę unieszkodliwiania tego występującego w stanie ciekłym niebezpiecznego metalu ciężkiego. REMONDIS wraz ze swoim gwatemalskim partnerem – firmą REPELSA i w kooperacji z Blackforest Solutions dokonał pierwszego eksportu odpadów zawierających rtęć z tego środkowoamerykańskiego kraju.

Z Ameryki Środkowej do Dorsten

Realizacja projektu, począwszy od zawiązania partnerstwa, poprzez konieczną notyfikację, aż po eksport do Niemiec i przepisowe unieszkodliwienie w Oddziale REMONDIS QR w Dorsten, zajęła prawie dwa lata. Dzięki temu węgiel aktywny i inne odpady zawierające rtęć pochodzące z kopalni kanadyjskiego koncernu górniczego w Gwatemali zostały bezpiecznie unieszkodliwione zgodnie z obwiązującą od 2013 r. konwencją z Minamaty.

„W naszym partnerstwie zdajemy się na firmę REPELSA. To przedsiębiorstwo zna lokalny rynek i utrzymuje tak ważne stosunki z klientami”.

Martin Pakulat, Commercial Manager REMONDIS QR

Globalne ograniczenie emisji rtęci

Celem Konwencji z Minamaty jest ochrona ludzi i środowiska przed silnie trującą substancją, jaką jest rtęć, i globalne ograniczenie emisji i uwalniania rtęci do środowiska. W perspektywie średniookresowej rtęć ma być trwale wycofana ze światowego obiegu gospodarczego. – Dzięki naszemu projektowi czynimy kolejny krok w kierunku osiągnięcia tego celu. W naszym partnerstwie zdajemy się na firmę REPELSA. To przedsiębiorstwo zna lokalny rynek i utrzymuje tak ważne stosunki z klientami – wyjaśnia Martin Pakulat, Commercial Manager w REMONDIS QR i odpowiedzialny kierownik projektu. Z drugiej strony REPELSA potrzebuje niemieckiego partnera, aby podbudować swoją wiarygodność we własnym kraju i w regionie, i uzyskać odpowiednie kontrakty.

Priorytetem ochrona ludzi i środowiska

 • Dzięki projektowi korzyści odnosi oczywiście nie tylko przedsiębiorstwo, ale także zdrowie mieszkańców, ekosystemy oraz fauna i flora. W przypadku braku zdolności unieszkodliwiania rtęci w krajach wschodzących taki międzynarodowy projekt jest świetną ilustracją, jak odległe regiony Ziemi można uwolnić od rtęci w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

  Eksport rtęci w celu jej unieszkodliwienia? Tak to się robi

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne