Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Wartościowy surowiec

Tylko nieliczni wiedzą, że piasek piaskowi nierówny i że dlatego nie ma go „jak piasku na pustyni”. Z tego też powodu w Singapurze w przyszłości zamierza się wykorzystywać w przemyśle budowlanym uzdatniony popiół ze spalania odpadów komunalnych jako alternatywę żwiru i piasku. Na zlecenie singapurskiego Ministerstwa Środowiska NEA (National Environment Agency) są tam prowadzone eksperymenty polowe, w których uczestniczy także spółka singapurska należąca do REMEX GmbH.

Wysokie wymagania materiałowe

Cała trudność polega na spełnieniu wysokich wymagań materiałowych przy jednoczesnym zachowaniu skrajnie wyśrubowanych dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych dla środowiska. Normy te są dużo bardziej rygorystyczne niż niemieckie lub europejskie, bowiem dwie trzecie powierzchni Singapuru uznaje się za zlewnię wodną. Popiół użyty do eksperymentów pochodzi z instalacji spalania firmy REMEX w Singapurze, której oficjalnego otwarcia w 2015 r. dokonał minister środowiska Singapuru Masagos Zulkifli. W singapurskiej dzielnicy Tuas przerabia się rocznie ok. 550 tys. ton popiołu dennego z pięciu spalarni odpadów komunalnych w Singapurze. Zawarte w popiele metale żelazne i wartościowe metale nieżelazne, jak aluminium i miedź, już się odzyskuje. Największym strumieniem materiałowym pozostającym po przerobie jest frakcja mineralna, która obecnie trafia na wysypiska. Wkrótce jednak ma się to zmienić z korzyścią dla środowiska.

W instalacji REMEX w dzielnicy Tuas uzdatnia się popiół denny z Singapuru.

Przy tym singapurskim projekcie REMEX ściśle współpracuje ze swoją holenderską spółką zależną HEROS Sluiskil B.V., w której to instalacjach popiół, zanim zostanie wykorzystany do doświadczeń w Singapurze, jest poddawany dodatkowemu oczyszczaniu.

NEWSand forsuje ideę narodu „zero waste”

 • Zgodnie z założeniami Ministerstwa Środowiska NEWSand na bazie popiołu ze spalania odpadów komunalnych ma znaleźć nieograniczone zastosowanie jako materiał budowlany. Wsparłoby to przyjęty przez państwo cel ograniczenia składowania odpadów o 30 proc. rocznie, poczynając od roku 2030, i jednocześnie przedłużenia okresu wypełniania jedynego wysypiska w Singapurze poza rok 2035. Projekt ten potwierdza silną pozycję firmy REMEX w zakresie dostaw surowców wtórnych dla budownictwa drogowego i ziemnego oraz wspiera cele Singapuru na drodze do stworzenia narodu zero waste.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne