Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Odzysk koncentratów metali nieżelaznych

 • W Brandenburgu nad Hawelą zostały stworzone podwaliny pod dokonanie przełomu w wartości dodanej najmniejszych cząstek z frakcji ciężkiej z przerobu złomu: od drugiego kwartału 2020 r. TSR będzie odzyskiwać cenne koncentraty metali nieżelaznych ze strumieni materiałów z dużych strzępiarek do złomu. Dotychczas było to zlecane firmom zewnętrznym.

Budowa nowoczesnej instalacji odzysku

Warunki przestrzenne dla technicznie innowacyjnego odzysku tworzy obecnie należąca do TSR spółka REMINE, budując nowoczesną instalację odzysku w hali hutniczej w odległości 500 m od oddziału TSR w Brandenburgu. Od wiosny 2020 r. będą tam przerabiane materiały drobnoziarniste z trzech dużych strzępiarek TSR w Brandenburgu, Mannheimie i Hamburgu oraz z INDRA Recycling GmbH – spółki z Grupy REMONDIS, a także z innych przedsiębiorstw partnerskich. – Stwarzamy pierwsze własne centralne rozwiązanie w Niemczech dla tego rodzaju materiałów zawartych we frakcji ciężkiej złomu postrzępiarkowego – z zadowoleniem stwierdza dyrektor zarządzający REMINE Florian Berger. Drugi dyrektor zarządzający dr inż. Sebastian Jeanvré dodaje: – Obecnie na potrzeby Recyclingpark Brandenburg GmbH – spółki zależnej Grupy REMONDIS – jest wykorzystywana jedna trzecia powierzchni hali. W przypadku wzrostu przetwarzanej masy istnieje możliwość elastycznego zwiększenia zdolności przerobowych.

Segregacja materiałów – wzmocnienie partnerstwa

  • Centralnym obiektem technicznym fragmentu hali o powierzchni ok. 7,5 tys. metrów kw. będzie nowa instalacja utylizacji drobnoziarnistych frakcji metalicznych. Złom ciężkiej frakcji będzie tu poddawany w pełni zautomatyzowanemu procesowi obróbki mechanicznej na sucho. Po roztworzeniu materiałów kompozytowych i zgranulowaniu metali surowce za pomocą wąskiego przenośnika i różnych technik separacji są rozdzielane na swoje składniki: minerały, tworzywa sztuczne i koncentraty metali nieżelaznych. W rezultacie otrzymuje się czyste, nadające się do zastosowań hutniczych koncentraty aluminium, miedzi i mosiądzu.

  W eksploatacji od drugiego kwartału 2020 r.: pierwsza instalacja przesiewu frakcji ciężkiej złomu postrzępiarkowego.

  Dużej pomocy technicznej, zwłaszcza w fazie budowy instalacji, udzielił zespół inżynieryjny dr Ansgara Fendela, dyrektora REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG. – W zoptymalizowaniu technologii swoją wiedzą i doświadczeniem w dużej mierze pomogli nam przede wszystkim dr Georg Timmel, kierownik projektów ds. instalacji odzysku, oraz Viola Möbs, inżynier projektu – chwalą dobrą współpracę Sebastian Jeanvré i Florian Berger.

Pewność inwestycji

Firma REMINE została utworzona wiosną 2014 r. jako 100-proc. spółka zależna TSR. Budowa instalacji w Brandenburgu mogła się rozpocząć wczesną jesienią 2019 r. po zakończeniu skomplikowanej procedury konsultacji społecznych i uzyskiwania decyzji i zgód. Sebastian Jeanvré jest przekonany, że REMINE odniesie sukces: – Dzięki tej inwestycji mocniej koncentrujemy się na naszych podstawowych kompetencjach i pogłębiamy tworzenie wartości dodanej. Jednocześnie poszerzamy naszą ofertę rynkową, bowiem w kooperacji z firmą INDRA możemy teraz sami podjąć się pełnego odzysku i sprzedaży frakcji ciężkiej z przerobu złomu.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne