Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Wszystkie branże stoją przed wyzwaniem

 • Zielony Ład Komisji Europejskiej gruntownie zmieni dzisiejszy obraz gospodarki. Przedsiębiorstwa przemysłowe prawie wszystkich branż stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych wymogów i warunków działalności gospodarczej. W tych procesach zmian potrzebują one wsparcia przez odpowiednie usługi. Na przykład przez prekursorskie rozwiązania w zakresie czyszczenia przemysłowego, w którym to obszarze firma BUCHEN może przyczynić się do ich powodzenia.

Czyszczenie przemysłowe wnosi ważny wkład

Im bardziej ambitne jest zamierzenie, tym większego znaczenia nabiera każde pojedyncze działanie. Także w przypadku Europejskiego Zielonego Ładu to miks najróżniejszych środków pozwoli osiągnąć założony cel. Czyszczenie przemysłowe, będące podstawową działalnością firmy BUCHEN, może przy tym dostarczyć ważnych impulsów. Odnosi się to w szczególności do efektywności energetycznej, bowiem niskie zużycie energii, pozytywny bilans CO2 i wysokie osiągi w procesach przemysłowych są możliwe jedynie wówczas, gdy nie ma przeszkód w postaci pozostałości i złogów.

Badania i rozwój służące optymalizacji usług

 • Chcąc zagwarantować innowacyjny wachlarz usług zapewniający maksymalne korzyści dla klienta, BUCHEN stawia na ciągły postęp w wyposażeniu i wykorzystywanym parku maszynowym. Celem jest zapewnienie w drodze nowych rozwiązań i udoskonaleń, aby zespoły wykonujące prace dysponowały idealną techniką. Tak ukierunkowane inicjatywy są skupione w Centralnym Dziale Techniki i obejmują wiele aspektów mających duże znaczenie na drodze do zrównoważonego przemysłu, do którego dąży Zielony Ład. Mowa tu o jakości czyszczenia, bezpieczeństwie i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aspekt bezpieczeństwa uwzględnia przy tym zarówno bezpieczeństwo pracy pracowników, jak i ochronę ekosystemów.

  Ponieważ prace badawczo-rozwojowe są kluczem do spełnienia wzrastających wymagań klienta, ich znaczenie będzie rosnąć.

  BUCHEN forsuje postęp techniczny nie tylko dzięki własnej działalności badawczo-rozwojowej, ale również w ramach projektów badawczych prowadzonych wspólnie ze szkołami wyższymi. W centrum zainteresowania znajdują się systemy i technologie zautomatyzowane. Automatyzację uznaje się w branży czyszczenia przemysłowego za złoty środek, bowiem pozwala ona połączyć i spełnić wielorakie wymagania. Doskonałe efekty czyszczenia mogą na przykład pozytywnie wpłynąć na bilans energetyczny firmy klienta. Jednocześnie zautomatyzowane procesy zwiększają standardy bezpieczeństwa i to pomimo przyspieszenia tych procesów.

  Nowoczesne technologie jak symulatory 3D należą do podstawowego wyposażenia firmy BUCHEN

Prace badawczo-rozwojowe ze specjalnymi przebiegami próbnymi

Dzięki systematycznemu monitorowaniu BUCHEN na bieżąco wypatruje możliwości w zakresie technologii i ogólnych innowacji technicznych, które można by było wykorzystać w czyszczeniu przemysłowym. Do tego dochodzą impulsy rozwojowe z bieżącej pracy przedsiębiorstwa, będące wynikiem albo życzeń klienta, albo praktycznego doświadczenia wyniesionego z działalności firmy.

BUCHEN wykonuje usługi dla wielu energochłonnych branż przemysłu, w tym dla przemysłu chemicznego i ciężkiego.

W projektach badawczo-rozwojowych o charakterze wielostopniowym decydującymi kryteriami są korzyść dla klienta, rentowność oraz czas wprowadzenia produktu do obrotu (ang. time-to-market), ale również ambicja uczynienia własnych metod pracy jak najbardziej bezpiecznymi, proekologicznymi i energooszczędnymi. Nowoczesne techniki projektowe typu symulacji 3D w dniu dzisiejszym należą do podstawowych narzędzi projektowych i dają wiele korzyści, zwłaszcza w fazie koncepcyjnej i konstrukcyjnej. Dla fachowego badania prototypów pod względem ich przydatności praktycznej BUCHEN stworzył także własne stanowiska badawcze.

Znaczenie B+R nadal wzrasta

Ponieważ prace badawczo-rozwojowe są kluczem do spełnienia wzrastających wymagań klienta, ich znaczenie będzie rosnąć. Obecnie BUCHEN prowadzi około 30 projektów badawczo-rozwojowych rocznie. Jednocześnie w ostatnich 5 latach zostało zgłoszonych 20 wniosków patentowych i wzorów użytkowych.

Wraz ze zwiększonymi wymogami pod adresem przedsiębiorstw produkcyjnych wzrastają także wymagania tych przedsiębiorstw wobec ich usługodawców.

O tym, że firmie BUCHEN udaje się osiągać znaczące postępy, świadczą sukcesy ostatnich lat. Już wielokrotnie firma wprowadziła innowacje, które pozwoliły zrewolucjonizować czyszczenie przemysłowe. Dzisiaj te własne rozwiązania techniczne, jak na przykład mobilny robot przemysłowy, myjnia przepływowa lub przenośna myjka ultradźwiękowa, są stałym elementem palety usług. Sprzęt, maszyny i urządzenia czyszczące wykorzystywane w wielu branżach przemysłu umożliwiają energooszczędne i proekologiczne procesy produkcyjne. Dzięki opracowaniu własnych układów BUCHEN zapewnia, że wypełniają one te zadania w sposób optymalny – w interesie klienta i całkowicie w duchu Zielonego Ładu.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne