Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Zadania w zakresie inżynierii powierzchni

 • Zamknięte kopalnie, wyłączone wielkie piece, wysłużone zbiorniki gazu – historyczne obiekty przemysłowe są czymś więcej niż tylko reliktem minionej epoki. Po generalnym remoncie i zaadaptowaniu do nowych funkcji stają się miejscami z przyszłością. XERVON wspiera rewitalizację tych obiektów głównie w zakresie inżynierii powierzchni. Odpowiednie usługi należą wprawdzie do szerokiego portfela działalności firmy, niemniej jednak różnią się od pozostałych. Zabytki poprzemysłowe podlegają bowiem własnym regułom.

Wczoraj przemysł, dziś kultura

Przemiany strukturalne w Zagłębiu. Gdzie wcześniej ton nadawały węgiel, koks i stal, dziś nabierają znaczenia usługi i turystyka. Jednak często to właśnie dawne obiekty przemysłowe są źródłem nowych impulsów. Jako siedziby muzeów, lokalizacje eventów, inkubatory przedsiębiorczości i w licznych innych formach wykorzystania rozpoczynają swój drugi okres służby i przysparzają regionowi dodatkowych atrakcji. Aby jednak mogły służyć tym celom, muszą być najpierw doprowadzone do należytego stanu. Jest to zadanie w sam raz dla firmy XERVON, bowiem w walce z niszczącym wpływem czasu, zwłaszcza w przypadku zabytków, szczególna rola przypada profesjonalnej ochronie antykorozyjnej, specjalnym powłokom zabezpieczającym i naprawie powierzchni betonowych.

„Zabytki techniki i architektury przemysłowej są żywą historią gospodarczą. Ich zachowanie i zaadaptowanie do przyszłości jest dla nas sprawą ogromnej rangi”.

Frank Dörnemann, dyrektor XERVON Oberflächentechnik GmbH

Obróbka strumieniowa z wyczuciem

Prawie wszystkie historyczne obiekty przemysłowe mają konstrukcje z żelaza i stali. W celu zapewnienia im długotrwałej ochrony powierzchnie, które są zazwyczaj mocno zużyte, muszą być odpowiednio przygotowane. Jest to niełatwa sztuka, bowiem, w odróżnieniu od instalacji z czasów obecnych, w przypadku zabytków często pożądana jest widoczność śladów zużycia. W praktyce oznacza to, że mimo nowożytnej jakości wykonania musi być zachowany pewien stopień historyczności obiektów. Obróbka strumieniowa wymaga więc dużego wyczucia, specjalistycznej wiedzy i umiejętnego doboru stosowanego ścierniwa. Wielokrotnie nieodzowne jest też doświadczenie w zakresie postępowania z materiałami skażonymi, bowiem materiały, którymi przed setkami lub dziesiątkami lat pokrywano powierzchnie metali, według dzisiejszych norm należą do szkodliwych.

 • Kopalnię Zollverein w Essen odwiedza corocznie 1,5 miliona osób

Zaawansowane technologie w historycznej szacie

Odrębną sprawą jest zabezpieczenie powierzchniowe. Powłoka z jednej strony powinna zapewniać ochronę, a z drugiej – nie może wyglądać na zbyt nową. Aby rozwiązać ten dylemat, XERVON w inżynierii powierzchni oprócz technologii standardowych stosuje także rozwiązania specjalne. Szczegółowo opracowane koncepcje powlekania powierzchni zapewniają, że późniejsza aplikacja jest dokładnie dopasowana do profilu wymagań, i to zarówno pod względem funkcji, jak i wyglądu. Oprócz renowacji konstrukcji metalowych XERVON podejmuje się również naprawy powierzchni betonowych. Szkodliwa substancja betonowa jest wymieniana, a zewnętrzna powierzchnia obiektów budowlanych precyzyjnie uszczelniana. Szeroki wachlarz usług z jednego źródła ma często zastosowanie w całej swojej pełni, na przykład w Kopalni Sophia-Jacoba w Hückelhoven. W tej kopalni-muzeum XERVON wyremontował zarówno maszynownię w stylu szachulcowym, jak i charakterystyczną wieżę wyciągową szybu numer 3.

Wzgląd na zwiedzających

W przypadku zabytków poprzemysłowych, oprócz aspektów rzeczowych i fachowych, należy również uwzględnić ich charakter jako przestrzeni publicznej z ruchem turystycznym. I to zarówno w odniesieniu do oczekiwanego wyniku renowacji, jak i do prowadzenia prac. Przykładowo, Kopalnię Zollverein w Essen odwiedza corocznie 1,5 miliona osób. XERVON, który w ramach wielomiesięcznego projektu dokonuje tu renowacji zabytkowej galerii przenośników taśmowych, pyłoszczelnie obudowuje odcinek za odcinkiem robót – ze względu na bezpieczeństwo osób zwiedzających instalację, ale również, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić wrażenia wizualne. W samym tylko landzie Nadrenii Północnej-Westfalii pod ochroną znajduje się ponad 3,5 tys. obiektów należących do zabytków techniki i przemysłu. Jest to szerokie pole do działania i dziedzictwo postindustrialne, które w najlepszy sposób łączy ze sobą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Na głębokim Zachodzie: cztery projekty w Zagłębiu Ruhry z ostatnich miesięcy

  • Światowe dziedzictwo kulturowe UNESCO
   Kopalnia Zollverein w Essen, swego czasu najbardziej wydajna kopalnia węgla kamiennego, obecnie wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. XERVON wyposaża tu w nowoczesne powłoki ochronne prowadzącą do zbiornika urobku skalnego zabytkową estakadę przenośników o długości 100 m.

  • Kopalnia-muzeum
   W zabytkowej Kopalni Sophia-Jacoba w Hückelhoven XERVON wyremontował maszynownię. Wysoka na 48 m wieża szybowa ze swoimi ustawionymi jedno nad drugim kołami linowymi została poddana obróbce strumieniowej na mokro i na sucho, a następnie zabezpieczona trzywarstwową okładziną.

  • Stalowy olbrzym
   XERVON jest również w akcji tam, gdzie kiedyś wykorzystywano czarne złoto. W leżącym na Szlaku Kultury Przemysłowej zbiorniku gazu w Dortmundzie o wysokości 77 metrów prace objęły pomosty zewnętrzne obiegające zbiornik, które zostały poddane obróbce strumieniowej, naprawione i zaopatrzone w ochronę antykorozyjną.

  • Europejski majstersztyk
   Jesienią 2019 r. rozpoczęła się renowacja zbiornika gazu w Oberhausen – zabytku rangi światowej, w którym odbyło się już wiele spektakularnych wystaw. XERVON wykonał tu, i to praktycznie po sąsiedzku, bo w hali obróbki strumieniowej firmy w Duisburgu, prace powleczenia schodów prowadzących wokół obudowy zbiornika.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne